Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/11/2020
03050814162023243237
38 39 44 48 53 56 57 61 66 71
- -
18/11/2020
04081520262931343537
38 43 55 56 59 63 65 73 76 79
- -
18/11/2020
05060817182022313234
40 49