Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/09/2020
07091114192021293334
38 39 45 50 51 55 58 66 67 76
- -
21/09/2020
07161719202328293133
38 45 48 51 55 58 59 62 69 75
- -
21/09/2020
01040714161719222739
41 42 43