Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/09/2020
01060719242628303539
41 42 44 48 54 56 70 71 79 80
- -
21/09/2020
07091213192022293233
35 41 55 58 59 65 66 72 74 79
- -
21/09/2020
03051415182831394952
54 59