Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/09/2020
03070913233238454752
57 64 65 66 69 72 73 75 77 79
- -
22/09/2020
04111314181921222427
30 44 48 55 57 59 70 74 77 79
- -
21/09/2020
03050813202830343540
44 47