Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/09/2020
01030506122026283438
40 46 50 55 56 62 65 70 79 80
- -
22/09/2020
01020813142334374243
45 52 56 65 67 68 70 72 75 78
- -
22/09/2020
12212533414447484950
53 54