Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/09/2020
12212226272832363850
55 56 57 59 60 66 71 73 76 79
- -
22/09/2020
06091117182021222741
42 53 58 60 65 66 67 68 70 76
- -
22/09/2020
02070815202226323740
44 48 57