Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/09/2020
02101618222728303132
38 45 46 47 60 62 64 69 78 80
- -
22/09/2020
01020607172124252633
46 47 50 53 54 59 60 67 72 80
- -
22/09/2020
03091016171920222531
44 48