Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/09/2020
13141516172326282932
35 38 41 43 52 59 65 67 73 78
- -
22/09/2020
03060810192130343537
38 39 42 45 50 57 70 71 74 76
- -
22/09/2020
03061012152123353739
40 43