Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/09/2020
03111213151617182324
39 41 42 55 59 60 62 66 70 71
- -
23/09/2020
02061318253139454951
53 56 58 62 65 68 69 71 76 77
- -
23/09/2020
09111417202125273940
43 45