Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/09/2020
05061112141620232633
42 43 48 54 55 59 64 72 74 80
- -
23/09/2020
01050713222735444950
55 57 58 59 61 66 68 69 71 77
- -
23/09/2020
06071316192126344748
49 50 54