Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/09/2020
01020609152024293749
50 53 57 59 63 65 66 68 75 78
- -
23/09/2020
01081417202224333742
44 47 49 59 63 64 67 73 75 76
- -
23/09/2020
11151719222737475152
54 58