Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/09/2020
07081014162224263237
38 41 42 44 48 52 60 63 67 71
- -
23/09/2020
01071213181927293033
40 45 54 56 58 64 67 68 73 78
- -
23/09/2020
02040910242526303441
45 52 55