Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/09/2020
01040607152227283233
38 40 46 50 53 56 64 71 74 78
- -
24/09/2020
12131518212325323436
37 42 52 54 63 73 74 75 79 80
- -
24/09/2020
03040608132226272947
49 53