Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/09/2020
06081016192326303537
38 39 41 42 62 70 72 73 76 77
- -
24/09/2020
03060818192325303149
54 56 60 63 64 67 71 78 79 80
- -
24/09/2020
05061019243435363842
47 49