Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/09/2020
03051015161821252728
30 35 37 43 44 45 65 66 74 76
- -
24/09/2020
03061112252633363940
42 43 45 47 49 65 67 75 79 80
- -
24/09/2020
05121517202431323741
47 49 50