Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
24/09/2020
05081113202728303133
38 43 46 48 62 65 71 72 77 78
- -
24/09/2020
04081516182228303135
40 45 46 51 52 53 58 68 71 76
- -
24/09/2020
20272831353739434445
47 51 52