Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/09/2020
02081221262832333546
50 56 59 62 63 66 70 71 74 80
- -
25/09/2020
06070910172123323334
47 50 52 54 58 59 62 65 66 69
- -
25/09/2020
01112022232629303447
56 57