Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
03040712172223272930
32 37 40 46 54 62 69 73 74 80
- -
19/11/2020
01050619202127303940
43 45 49 54 57 59 67 73 76 80
- -
18/11/2020
06070817262732374244
45 48