Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/09/2020
10131721222429303133
38 39 42 45 53 61 64 65 74 79
- -
25/09/2020
06081214192127323641
46 54 60 62 70 74 75 76 77 79
- -
25/09/2020
07081419212224285355
56 57