Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
25/09/2020
01282940414752545658
62 67 68 71 72 73 74 77 78 80
- -
25/09/2020
03081317222339404252
54 55 61 67 69 70 71 72 74 80
- -
25/09/2020
04060813242527303638
44 45