Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/09/2020
01060710151623262836
42 43 49 50 55 57 59 62 69 70
- -
26/09/2020
06081216171920212328
36 39 41 47 64 69 72 73 76 77
- -
26/09/2020
03040607141922233839
40 46