Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/09/2020
02041920242627283335
41 43 46 50 54 56 57 67 72 75
- -
26/09/2020
01020916181922233234
40 41 42 57 58 62 73 77 78 80
- -
26/09/2020
01031516262733363941
44 45 47