Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
26/09/2020
06101415172223242633
36 37 39 44 47 48 56 59 74 80
- -
26/09/2020
01060917182333343537
39 44 45 46 49 50 56 60 76 77
- -
26/09/2020
12141629313946474849
50 54