Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
04051416202124283135
36 38 40 48 50 56 59 66 75 78
- -
19/11/2020
02030514212325283840
42 44 47 50 52 59 67 68 72 79
- -
19/11/2020
09141516192123283334
35 42