Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/09/2020
04101213182022252937
40 53 55 59 60 61 64 66 72 79
- -
27/09/2020
02060815202434353840
48 54 58 61 66 74 75 76 77 78
- -
27/09/2020
01020508142124273031
37 48 52