Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/09/2020
07081316171819242933
40 41 47 57 58 63 69 73 75 77
- -
27/09/2020
04091321233135384041
46 53 55 57 64 70 71 73 77 78
- -
27/09/2020
01020405061216181923
25 36 38