Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/09/2020
19232736404243475056
57 63 64 67 69 70 71 73 74 76
- -
27/09/2020
17192226282939434449
52 54 55 56 59 62 64 70 71 75
- -
27/09/2020
03151625343639414245
46 47