Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/09/2020
03081114182223272833
34 37 43 52 55 57 58 59 69 76
- -
27/09/2020
09111317283037495152
53 54 64 65 67 68 70 71 76 79
- -
27/09/2020
11121626272832353743
47 52