Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/09/2020
01040912131718202932
35 40 43 45 57 59 63 65 71 73
- -
27/09/2020
05091418192324272930
33 37 51 52 53 65 67 70 79 80
- -
27/09/2020
09142527303336394142
45 46