Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
01041619222326283539
41 52 56 57 59 63 64 66 74 78
- -
19/11/2020
05071226293038394042
43 45 46 51 54 56 58 77 78 80
- -
19/11/2020
02050612151720212637
42 44