Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
27/09/2020
02060816181924252732
35 36 38 55 59 60 61 69 72 80
- -
27/09/2020
01050711192025263841
48 51 56 65 66 67 68 70 71 72
- -
27/09/2020
01020509121521252734
37 39 46