Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/09/2020
05061315192022262728
34 35 37 46 56 58 61 70 71 79
- -
27/09/2020
01032025262830323844
46 47 48 52 54 61 68 71 72 79
- -
27/09/2020
06081617222428343638
39 44