Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/09/2020
01081823242631363739
40 41 53 57 66 70 71 72 73 79
- -
28/09/2020
08111318222432414650
51 52 56 60 62 65 74 77 78 80
- -
28/09/2020
03041014192728293139
48 51