Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/09/2020
02071418223132394751
53 54 56 58 59 62 70 76 77 78
- -
28/09/2020
07081314151721223031
33 34 35 41 46 49 51 57 67 72
- -
28/09/2020
01020608171819222933
36 42 48