Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/09/2020
07182124293235364251
52 55 56 57 58 62 64 67 77 80
- -
28/09/2020
06121619202326303335
53 55 56 57 64 65 70 71 75 78
- -
28/09/2020
01030412193136394148
52 56