Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/09/2020
01031216193644464851
52 53 59 61 68 72 76 77 79 80
- -
28/09/2020
07091112183233353638
40 43 45 58 61 73 74 75 77 79
- -
28/09/2020
01020506122327303638
40 41