Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/09/2020
03050711183336394142
43 50 53 57 59 60 69 71 78 80
- -
28/09/2020
03061012142627283340
42 43 48 49 56 61 68 69 71 80
- -
28/09/2020
01131718212426313337
38 41