Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/09/2020
01020304172022262733
37 38 39 41 50 54 55 57 66 72
- -
29/09/2020
01020410222430313840
42 48 51 53 58 61 66 70 75 76
- -
29/09/2020
02141820212528313638
39 41