Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/09/2020
03050711121315223135
37 45 50 54 63 65 67 70 75 76
- -
29/09/2020
01020407162027313337
51 57 60 63 65 68 69 74 76 79
- -
29/09/2020
02101518242934353740
49 51 53