Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/09/2020
02030517202123252628
35 38 48 54 58 64 70 73 77 78
- -
29/09/2020
01040712162023252628
33 34 35 37 48 51 54 59 60 73
- -
29/09/2020
01070811121522284144
53 54