Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/09/2020
01091112192122232435
36 37 42 44 54 58 69 70 76 79
- -
29/09/2020
04081923262830374145
50 54 58 60 64 66 67 68 70 78
- -
29/09/2020
03101315171828333436
40 42 48