Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/09/2020
02030511171822273234
37 40 45 47 53 61 66 67 73 79
- -
29/09/2020
01070809101314184142
47 50 52 57 65 71 73 74 76 79
- -
29/09/2020
06071012202530373940
47 49 55