Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
05070910131923253050
54 60 61 62 63 70 73 77 78 79
- -
19/11/2020
03050911131619252744
49 50 58 60 62 68 69 70 73 74
- -
19/11/2020
03050815202124313538
40 44 45