Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/09/2020
15162022232729313235
38 42 50 52 58 62 63 69 75 80
- -
30/09/2020
02030506081824282931
32 33 36 42 48 58 60 67 68 76
- -
30/09/2020
01030408122526272832
43 44