Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/09/2020
06131416172327293742
45 46 59 61 65 68 72 76 77 79
- -
30/09/2020
02050810122324273143
46 56 58 59 65 66 67 69 79 80
- -
30/09/2020
09111314182425263133
35 39