Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/09/2020
10111719222429303235
36 38 43 46 47 53 54 70 73 78
- -
30/09/2020
02041023252830323640
45 56 57 59 61 63 67 69 71 80
- -
30/09/2020
05081619202129303235
39 44