Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/09/2020
01040506111316192425
35 37 43 51 55 58 60 65 66 68
- -
30/09/2020
01030609111323262830
37 40 45 53 54 58 64 67 76 78
- -
30/09/2020
06101114212429303235
40 42