Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/09/2020
07091115171824272932
40 42 43 45 46 50 60 66 69 72
- -
30/09/2020
05131417182223242631
32 33 35 55 59 66 67 68 74 76
- -
30/09/2020
07081013141721252627
29 35