Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/11/2020
12131418212224252730
37 41 42 45 46 47 73 74 75 76
- -
19/11/2020
11141620262730354749
51 52 53 59 61 65 68 69 72 80
- -
19/11/2020
02030408091011162325
40 43