Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/10/2020
04060814151722243340
42 44 47 49 56 60 68 69 73 79
- -
01/10/2020
04051114151820232433
38 50 52 58 62 68 70 75 76 80
- -
01/10/2020
01040509121620232834
38 48